Оновлено
2017-04-03
17:05

Збірник наукових праць «Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології», є фаховим виданням, на сторінках якого висвітлюються актуальні проблеми археології, стародавньої й середньовічної історії та етнології.

Автори статей здійснюють класифікацію, визначають типологізацію та аналізують й характеризують археологічні, писемні, етнографічні джерела й матеріали, які є основою для реконструкції історичного минулого народів та держав Європи і Азії в стародавні та середньовічні часи, а також археології, історії  й етнографії буковинського краю.

Вказана проблематика не знайшла належного висвітлення у вітчизняній історичній науці. З огляду на це, особлива дослідницька увага приділяється археологічному вивченню пам’яток на території Чернівецької області України. Подальшого розвитку набули дослідження з проблем історії Середніх віків, зокрема, особливостей розвитку  християнського чернецтва в період Раннього Середньовіччя. Пізньосередньовічного та модерного періодів  стосуються дослідження історії Православної Церкви на Буковині, які теж лише побіжно висвітлені у вітчизняній історіографії. У галузі етнографічних досліджень проводився збір польових матеріалів, які послужили основою для розробки проблем народної обрядовості поліетнічного населення Буковини.

Отримані дослідницькі результати суттєво доповнюють наявні історичні, археологічні, етнографічні напрацювання, служать основою для написання і публікації статей, монографій, навчально-методичних посібників, курсів лекцій, а також мають практичне значення для навчальної та дослідницької роботи зі студентами.

Авторами публікацій є провідні фахівці, які працюють в наукових установах України та ближнього зарубіжжя (Російська Федерація, Молдова, Румунія, Польща).

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterґIыµкK@†Ч–Dіchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.